Så hva er HealingYoga?

HealingYoga er en terapeutisk form for yoga hvor healing er en naturlig del av timen...

Når du kommer til Santi vil du raskt kunne kjenne på en deilig ro, healing og yogaharmoni. Gjennom lang tid har jeg hjulpet mennesker i en stressende hverdag hvor tilbudet er en blanding av varierte yogastiler og verktøy som hjelper deltakere til å utvikle seg gjennom alle nivåer, kropp, sinn & sjel. Som utdannet yogalærer, sjamanhealer og spirituell veileder trekker jeg inn healingteknikker som skal hjelpe deltakerne til igjen å hjelpe seg selv. Gruppene her er små siden jeg velger en nær oppfølging av alle som igjen responderer i trygghet og trivsel. Jeg jobber helhetlig som igjen vil si at jeg ser på mennesket som noe mer enn kun en kropp og en tro om at mennesket, naturen og universet hører sammen - som en helhet (holistisk). Under på siden finner du en video med kort beskrivelse!

HealingYoga er en terapeutisk form for yoga hvor healing blir en naturlig del av timen.

Yoga handler om å kjenne finne sin kjerne, sitt indre, føle det godt og har ingenting med konkurranse eller ytre fasade å gjøre! Hvis vi kikker på filosofien bak yoga er den åndelige utviklingen en enormt stor del av praksisen. Dette føler jeg fort blir glemt i en travel hverdag og hvor igjen da yoga handler om en fysisk trening aller mest. Mennesker er travle og yogaen blir mer og mer lagt opp til at vi har liten tid og alt skal skje fort. Jeg tror ikke på den retningen av yoga. På min vei, alle møter med mennesker, som healer og lærer, har jeg sett at en bevissthet rundt healing er like nødvendig å utvikle ved siden av yoga. Min erfaring sier at jo mer du vet og forstår om energiarbeid jo mer magi kan du oppnå! Derfor har jeg nå også laget kursutdannelse til deg som har lyst til å undervise på denne måten og med disse teknikkene, se knapp:

Om gruppene her:


Dette er DIN STUND! Her vil du føle ro, trygghet og harmoni i timene. Gruppene er små og du finner varierte kurs som vil gi deg det du søker av yoga og åndelig påfyll. Yogaen her kombineres alltid med undervisning som omhandler menneskets spirituelle utvikling som igjen hjelper med et rikere liv på alle plan! Her vil du bli sett og du vil kunne føle trygghet på det nivået du er - både fysisk og åndelig. På en skånsom og naturlig måte hjelpes du til å slippe dine spenninger.

Gradvis vil du bli mer oppmerksom på hva som forstyrrer deg, så kommer styrken til å gjøre de forandringer som trengs, så igjen kan livet nytes og leves med ditt fulle potensiale! Det er din unike vei og din sterke sannhet som skal frem <3

Husk at yoga skal være for alle, det handler aldri om å være best. Det handler om å kjenne seg selv, være tilstede og flyte med kroppen i kjærlighet - en ærlig stund. Du hjelpes her til å slippe spenninger ved hjelp av pust, yogaøvelser, bevegelse, på en skånsom måte. Bli med da vel! Ser link med kursoversikt/galleri og ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål - eller også vil melde deg på. Håper vi sees!

Les også gjerne mer nedover på denne siden for mer informasjon om filosofien bak yoga!


Hva betyr "Holisme"?

Det greske ordet holos, som betyr hel, er grunnstammen i ordet holisme. Livssynet har fire grunnsteiner som går ut på:

 • Tanken om at alt i universet henger sammen, altså utgjør en helhet.
 • Troen på at det eksisterer en åndelig virkelighet som mennesker kan erfare.
 • Tillit til enkeltmenneskets frie tanke, og derved respekt for det enorme mangfoldet av trosoppfatninger og meninger som finnes .
 • Holisme innebærer et kollektivt og individuelt ansvar for helheten; det vi si for oss selv, andre levende skapninger og Jordkloden. (Fra Holistisk Forbund)

Generelt om yoga...

Yoga er et omfattende emne, men betyr kort fortalt forening av kropp, sinn og sjel ved hjelp av pust og bevegelse. Vi finner dype røtter fra vår tidligste historie og yoga er videreutviklet av vismenn som lærte fra naturen og gjennom egne observasjoner. Yoga består av mange retninger og veier, men alle har samme mål: forening av kropp, sinn og sjel, pust og bevegelse som igjen skaper balanse, avslapning, harmoni. Yoga har sitt utspring fra Hinduismen, men er ingen religion i seg selv. Alle kan praktisere uansett trossystem, kjønn, alder, religion.

Så hva er Hatha Yoga?

Hatha yoga er blitt en populær form for trening og praksis over de fleste deler av verden. Man finner gjerne tilbud hos de fleste yogastudioer og det kalles ofte «klassisk yoga» I Hatha yoga forener vi den mannlige og kvinnelige siden, sol (ha) og måne (tha), ved å gjøre fysiske øvelser og pusteøvelser som stimulerer de to sidene av kroppen like mye. Hatha betyr også «kraft».

Hatha yoga er et paraplybegrep for yogaformer som inneholder fysiske øvelser og pusteøvelser for å roe sinnet slik at man kan transcendere erfaringene. De to mest brukte grenene innen Hatha yoga er:

 • Asanas: kroppsstillinger 
 • Pranayama: pusteøvelser = Fysiske øvelser for å trene opp sinnet og forbereder oss til meditasjon.

Hatha timene inkluderer vanligvis stående og sittende stillinger, foroverbøyninger, bakoverbøyninger, tvister, balanseøvelser og opp-ned stillinger

En verden i fred!

Ved siden av den fysiske kroppen er yoga en viktig "fighter" i samfunnet og i verden. Med mye uro og vanskeligheter kan yoga hjelpe hvert enkelt individ med å finne indre fred, aksept og tilgivelse. Om alle mennesker tar ansvar med å finne indre ro vil samfunnet få en bedre helse status! Det blir mer kjærlighet, vennlighet, respekt for den andre samt mer fellesskap. En klode hvor alle er en. Så yoga og meditasjon er så viktig for denne verden. En verden som trenger kjærlighet, fred og harmoni.....

Fordeler ved å praktisere yoga:

Yoga er en praksis hvor vi arbeider med selvhealing og som kan brukes ved en rekke plager og ubalanser, både fysisk og mentalt. Allikevel må vi huske på at all helbredelse fra kjernen tar tid. Det finnes her ingen raske løsninger. Det er ikke bare «å plastre det såret». Det er nødvendig med tålmodighet og disiplin. Gjennom yoga lærer vi å overgi oss, gi slipp og dermed også minske lidelsen...

Ved å praktisere yoga kan vi hovedsakelig hjelpe ubalanser og sykdom ved å:

 • Massere de indre organer
 • Styrke nervesystemet
 • Forbedre åndedrettet, energi og vitalitet
 • Rense kroppen innvendig
 • Roe sinnet og fjerne bekymringer
 • Arbeide mot en positiv tankegang og selvaksept

Videre kan vi hente:

 • Bedre søvn
 • Bedre balanse fysisk og mentalt
 • Bedre sirkulasjon
 • En frisk ryggsøyle
 • Økt fleksibilitet
 • Økt styrke på alle plan
 • Bedre konsentrasjon/fokus

Vi reduserer:

 • Stress og angst
 • Depresjoner og angst
 • Sukkerhunger
 • Høyt blodtrykk
 • Arteriose
 • Muskelspenninger